Flash1

fl05.PNG

Szkolna witryna

"Jedynki"

 Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2012/2013

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Tematyka

Dzień

i pora zajęć

sala

1.

Baczewska Małgorzata

(s. Małgorzata)

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci „Bielanki” dla SP

Poniedziałek

16:30 – 17:15

Sala przy kancelarii parafialnej

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II SP

Czwartek

12:45 – 13:30

12

2.

Bakiera Marzena

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z historii i WOS dla uczniów klas III GIM

Czwartek

14:40 – 15:25

225

Zajęcia dla uczniów klas I – III GIM mających trudności w nauce historii i WOS

Czwartek

15:30 – 16:15

225

3.

Bargar Halina

Klasa 0 (--)

   

Klasa 0 (--)

   

4.

Bartnicka Magdalena

„Niezwykłe zagadki historii” – praca z uczniem zdolnym w klasach IV – VI SP

Środa

13:30 – 14:30

124

Zajęcia wyrównawcze z historii z uczniem mającym trudności w nauce z klas IV – VI SP

Wtorek

14:30 – 15:25

124

5.

Chmielarczyk Renata

Gry i zabawy dydaktyczne - zajęcia rozwijające dla dzieci ze świetlicy szkolnej (klasy I - III SP)

Środa

10:30 - 11:00

Czwartek

15.30 - 16.00

Świetlica

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze świetlicy szkolnej (klasy I - III SP)

Piątek

15:00 - 16:00

Świetlica

6.

Chmielewska Beata

     

7.

Cwalina Katarzyna

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. Ia SP

Poniedziałek

9:50 – 10:35

Zaplecze s. 09

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. Ia SP (dzieci 6-letnie)

Czwartek

11:45 – 12:30

Zaplecze s. 09

8.

Czerska Alfreda Ewa

Klasa 0 (--)

   

Klasa 0 (--)

   

9.

Czesuch Jolanta

Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy IIb SP

Wtorek

12:45 - 13:25

12

Zajęcia reedukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy IIb SP

Piętek

10:50 - 11:35

12

10.

Dąbek Dorota

Zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii dla uczniów klas III GIM

Poniedziałek

15.30 – 16.15

203

Zajęcia wyrównawcze z biologii dla uczniów klas I i II GIM

Wtorek

14:30 – 15:15

203

11.

Drabarz Dorota

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne dla uczniów klas I - III GIM

Czwartek

14:30 – 15:15

205

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I - III GIM

Czwartek

15:15 – 16:30

205

 

12.

Fiedorczyk Patrycja

Zajęcia wyrównawcze z matematyki i geografii dla uczniów klas I - III GIM

Środa

14:30 – 15:25

221

Koło matematyczno - geograficzne dla uczniów klas I - III GIM

Środa

15:25 – 16:10

221

13.

Figielska Mirosława

10/18 = 50 min tyg.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas II - III SP

Poniedziałek

16-16:50

Wtorek

8:55 – 9:45

(co drugi tydzień)

28

 

32

 

14.

Gierczycki Włodzimierz

Zajęcia dla ucznia zdolnego z informatyki i zajęć technicznych dla klas IV – VI SP i II – III GIM

Piątek

14:30 – 15:15

108

Zajęcia wyrównawcze z informatyki i zajęć technicznych dla klas IV – VI SP i II – III GIM

Piątek

15:15– 16:00

108

15.

Groszewska Alicja

9/18 = 45 min tyg.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas II GIM

Piątek

14:30 – 15:25

225

16.

Guzy Sylwia

Zajęcia z języka polskiego dla dzieci zdolnych i z problemami w nauce z klasy VIa SP

Wtorek

8:00 – 8:45

226

Zajęcia z języka polskiego dla dzieci zdolnych i z problemami w nauce z klas IIa, IIIc i IIId GIM

Czwartek

15:30 – 16:15

224

17.

Ilewicz Jolanta

Od zabawy do sportu - zajęcia dla klas I - III SP

Wtorek

12:45 - 13:30

Hala sportowa

Korfball - zajęcia dla uczniów klas IIIa GIM i wszystkich chętnych z gimnazjum

Czwartek

15:15 - 16:00

Hala sportowa

18.

Jaworska Anna

Zajęcia z religii rozwijające zainteresowania uczniów klas IV - VI SP

Piątek

13:45 – 14:30

czytelnia

Zajęcia z religii dla uczniów mających trudności w nauce z klas IV – VI SP

Poniedziałek

13:45 – 14:30 (kl. 4, 5)

14:30 – 15:15 (kl. 6)

117

19.

Kaim Agnieszka

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z historii i WOS dla uczniów klas I – III GIM

Poniedziałek

14:30 – 15:15

208

Zajęcia dla uczniów klas I – III GIM mających trudności w nauce historii i WOS

Poniedziałek

15:15 – 16:00

208

20.

Kalinowska Katarzyna

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego i przygotowujące do sprawdzianu klasy VI b i VI c SP

Poniedziałek

8:00 – 8:55

123

Zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas IV – VI SP mających trudności w nauce

Piątek

13:30 – 14:30

123

21.

Klukowski Marcin

Zajęcia sportowe dla uczniów klas I - III SP

Poniedziałek

14:30 - 15:30

Sala korekcyjna

Zajęcia sportowe dla uczniów klas I - III SP

Czwartek

14:30 - 15:30

Sala korekcyjna

22.

Kocerka – Płażewska Barbara

10/18=50 min tyg.

Korfball - zajęcia dla uczniów klas IIIa GIM i wszystkich chętnych z gimnazjum

Czwartek

15:15 - 16:05

Hala sportowa

23.

 

 

Konatowska Katarzyna

Karta rowerowa - zajęcia dla uczniów klas IV SP

Wtorek

12:45 - 13:30

Sala korekcyjna

Karta rowerowa - zajęcia dla uczniów klas IV SP

Środa

13:45 - 14:30

Sala korekcyjna

24.

Korczak Hubert

16/18= 80 min tyg.

Zajęcia z piłki nożne dla uczniów klas I - III SP

Wtorek

15:25 - 16:15

Piątek

14:40 - 15:25

Hala sportowa

25.

Kostrzewska Renata

Zajęcia z języka polskiego dla mających trudności uczniów klas IV a i IV b SP

Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla uczniów klas IV a i IV b SP

Czwartek

8:00 – 8:45

(co dwa tygodnie)

124

Zajęcia z języka polskiego dla mających trudności uczniów klas V a i V b SP

Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla uczniów klas V a i V b SP

Czwartek

13:45 – 14:30

(co dwa tygodnie)

124

26.

Kowalczyk Grażyna

Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii i przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas III GIM

Poniedziałek

14:40 – 15:25

16:30 – 17:15

216

Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów klas I i II GIM

Poniedziałek

15:35 – 16:20

216

27.

Kucharska Katarzyna

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas V SP

Wtorek

14:35 – 15:20

105

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas I – III GIM

Czwartek

14:35 – 15:20

122

28.

Krulikowska Dorota

Gry i zabawy dydaktyczne - zajęcia dla dzieci ze świetlicy dziennej

Wtorek

12:00 - 13:00

piwnica

Zajęcia wyrównawcze - zajęcia dla dzieci ze świetlicy dziennej

Wtorek

13:00 - 14:00

Świetlica - zaplecze

29.

Lao Arkadiusz

11/18 = 55 min tyg.

Zajęcia z religii rozwijające zainteresowania uczniów SP i GIM

Piątek

16:30 – 17:30

106

30.

Lenartowicz Maria

Zajęcia reedukacyjne z języka polskiego dla uczniów klasy II a SP

Poniedziałek

11:45 - 12:30

12

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy II a SP

Piętek

8:50 - 9:40

12

31.

Lewandowska Magdalena

4/18 = 20 min tyg.

Zajęcia wyrównawcze z języka francuskiego dla klasy III b GIM

Każdy pierwszy piątek miesiąca

7:30 – 8:00

123

Zajęcia z języka francuskiego rozwijające zainteresowania uczniów

Każdy pierwszy piątek miesiąca

14:50 – 15:40

123

32.

Łuczyńska Katarzyna

6/18 = 30 min

Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów klas I - III GIM

Poniedziałek

15:20 - 16:00

221

33.

Maliszkiewicz Jolanta

Zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych z klasy 2c SP

Czwartek

8:00 – 8:45

29

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klasy 2c SP

Środa

10:50 – 11:35

12

34.

Mielcarz Katarzyna

Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla uczniów klas IV b, V a, V b i V c SP

Wtorek

14:35 – 15:20

122

Zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody dla uczniów klas VI SP

Wtorek

15:20 – 16:05

122

35.

Milczarek Halina 9/18 = 45 min

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klas Ia, I b, I c, Id GIM

Środa

15:30 – 16:15

225

36.

Mrozowska Beata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy O a

Wtorek

10:30 – 11:30

12

Koło gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci uczęszczających na świetlicę

Czwartek

12:00 – 13:00

Świetlica - zaplecze

37.

Niewiarowska Barbara

14/18 = 70 min tyg.

     
     

38.

Niewiarowska Katarzyna

Zajęcia dla zdolnych uczniów z klasy 1c SP

Czwartek

8:00 – 8:45

12

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klasy 1c SP

Wtorek

12:45 – 13:30

12

39.

Nowotko Jarosław

Tenis stołowy dla uczniów klas I – III GIM

Poniedziałek

14:45 – 15:30

20

Tenis stołowy dla zdolnych uczniów z klas I – III GIM

Środa

14:45 – 15:30

20

40.

Olkowicz Małgorzata

Zajęcia z języka polskiego dla zdolnych uczniów klasy 3b SP

Wtorek

12:45 – 13:30

08

Zajęcia z matematyki dla zdolnych uczniów klasy 3b SP

Poniedziałek

11:45 – 12:30

piwnica

41.

Olszewska Urszula

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów klasy 3a SP

Czwartek

10:00 – 11:00

Świetlica - zaplecze

Kółko matematyczne dla uczniów klasy 1b SP

Wtorek

16:00 – 17:00

Świetlica - zaplecze

42.

Oziębło Magdalena

Klasa 0 -----------------------------------------

   

Klasa 0 -----------------------------------------

   

43.

Pachnik Krystyna

Zajęcia z uczniem zdolnym w ramach pracy w gazecie międzyszkolnej „Co tam w budzie?”

Piątek

14:30 – 15:25

108

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas I – III GIM

Piątek

15:25 – 16:10

108

44.

Piekarska Iwona

Praca z uczniem zdolnym – zajęcia z matematyki i z języka polskiego dla klasy Ia SP

Poniedziałek

10:45 – 11:45

12

Praca z uczniem mającym trudności w nauce – zajęcia dla klas I – III SP (dzieci świetlicowe)

Środa

12:00 – 13:00

09

45.

Piwnicka Katarzyna

Zajęcia z języka francuskiego rozwijające zainteresowania uczniów klasy IV a SP

Piątek

8:00 – 8:45

225

Zajęcia z języka francuskiego rozwijające zainteresowania uczniów klasy IV c SP

Czwartek

13:45 – 14:30

124

46.

Płandowska Urszula

Zajęcia z języka francuskiego rozwijające zainteresowania uczniów klasy IV b SP

Piątek

8:00 - 8:45

117

Zajęcia dla uczniów klas I - III GIM mających trudności w nauce języka francuskiego

Piątek

13:45 - 14:30

117

47.

Rzewuska Agnieszka

Koło matematyczne dla uczniów klas IV a, VI a, VI b, VI c SP

Piątek

13:45 – 14:30

105

Zajęcia wyrównawcze uczniów matematyki dla uczniów klas IV a, VI a, VI b, VI c SP

Środa

14:40 - 15:25

105

48.

Sadurek Małgorzata

Zajęcia matematyczne dla mających trudności uczniów klas IV b i IV c SP

Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas IV b i IV c SP

Wtorek

13:45 – 14:30

(co 2 tygodnie)

206

Zajęcia matematyczne dla mających trudności uczniów klas V SP

Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas V SP

Wtorek

14:35-15:20

(co 2 tygodnie)

206

49.

Sawczuk Monika

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z Czeczenii w klasie 3a SP

Poniedziałek

12:45 – 13:30

12

Praca ze zdolnymi uczniami w klasie 3a SP

Czwartek

12:40 – 13:25

Piwnica

50.

Serwatko Anna

Zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce języka angielskiego z klas V SP

Czwartek

13:45 – 14:30

119

Zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim dla uczniów klas VI SP

Czwartek

14:40 – 15:25

119

51.

Sikorska Aneta

Gry i zabawy dydaktyczne dla dzieci ze świetlicy dziennej

Środa

12:45 – 13:30

Świetlica - zaplecze

Praca z uczniem zdolnym w klasie 2d SP

Piętek

11:45 – 12:30

12

52.

Sobótka Agnieszka

Zajęcia z języka polskiego z uczniem zdolnym w klasie 3c SP

Czwartek

10:50 – 11:35

09

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 3c SP

Czwartek

15:25 – 16:20

09

53.

Szymanek Małgorzata

Zajęcia z uczniem zdolnym w klasie 1b SP

Czwartek

10:50 – 11:35

Zaplecze

s. 09

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 1b SP

Piątek

9:50 – 10:35

12

54.

Świeczak Anna

8/18 = 40 min tyg.

Tenis stołowy - zajęcia dla uczniów klas IV - VI SP

Piątek

15:40 - 16:20

20 (część sportowa)

55.

Taciak Krystyna

Zajęcia biblioterapeutyczne z dziećmi ze świetlicy szkolnej

Poniedziałek

12:45 – 14:30

Czytelnia

Zajęcia biblioterapeutyczne z dziećmi ze świetlicy szkolnej

Piątek

12:45 – 14:30

Czytelnia

56.

Tarach Katarzyna

Karta rowerowa - zajęcia dla uczniów klas IV SP

Wtorek

12:45 - 13:30

Sala korekcyjna

Karta rowerowa - zajęcia dla uczniów klas IV SP

Czwartek

13:45 - 14:30

Sala korekcyjna

57.

Wojtecka Magdalena

10/18 = 50 min tyg.

Zajęcia wyrównawcze z geografii i języka angielskiego dla uczniów klas I – II GIM

Wtorek

15:25 – 15:55

Piątek

7:30 – 8:00

221

58.

Wojciechewicz

Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla uczniów klas IV i VI SP oraz II i III GIM

Piątek

14:30 – 15:15

108

Zajęcia z uczniem zdolnym w ramach pracy w gazecie międzyszkolnej „Co tam w budzie?”

Piątek

15.15 – 16.00

108

59.

Wojda Teresa

10/18 = 50 min tyg.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas Ia GIM

Wtorek

13.45 - 14.35

(co drugi tydzień)

224

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas Ib GIM

Wtorek

12.40 - 13.35

(co drugi tydzień)

czytelnia

60.

Wójcik Aldona

Zajęcia dla uczniów GIM ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Poniedziałek

14.40 – 15.25

12

Zajęcia dla uczniów SP ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Środa

13.45 – 14.30

12

61.

Wójcik Izabela

Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas I – III GIM

Wtorek

14.40 – 15.25

226

Zajęcia rozwijające z fizyki dla uczniów klas I – III GIM

Czwartek

14.40 – 15.25

226

62.

Zagańczyk Halina

Praca z uczniem wymagającym pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Środa

15.35 – 16.15

203

63.

Żurawska Agnieszka

„Spotkania z piosenką” zajęcia rozwijające zainteresowania z muzyki dla uczniów klas IV – VI SP

Środa

14.40 – 16.10

106

„Spotkania z piosenką” zajęcia rozwijające zainteresowania z muzyki dla uczniów klas I – III GIM

Środa

14.40 – 16.10

106

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShack