Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Idzikowskiego 2a
05-070 SULEJÓWEK
tel/fax 783-35-57
              783-35-58
sulzs1@wp.pl

 Strona główna

Kalendarz

Kronika

Galeria

 

Informacje

  
 

Ubezpieczenie
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie zostali dobrowolnie ubezpieczeni przez rodziców w ALIANZ

 
 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

WIĘCEJ>>

 

   Aktualna oferta

WIĘCEJ>>

 

  Przewodnik dla rodziców

WIĘCEJ>>

 

Dodane 09.2018
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku
wpłat za obiady
należy dokonywać na konto bankowe:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek
Numer konta bankowego 31 8019 0000 2005 8006 1456 0005
tytułem: opłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc i rok
(np. opłata za obiady, Jan Kowalski, kl. 1a SP, wrzesień 2018 r.)
 

Cena: zupa - 1 zł, II danie - 3,5 zł, cały obiad - 4,5 zł

Całodzienne wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych: 7 zł

 

Jadłospis
 

Dodane 09.2018


 

Mazowiecki Informator dla Rodziców
i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Więcej

Informator

Dodane 11.2017


 

Stypendia szkolne

Od dnia 27 listopada br. rodzice ubiegający się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 mogą odbierać decyzje.
Decyzje można odbierać w pok. nr 17 Urzędu Miasta

 

Dodane 11.2017


OPŁATY ZA PRZEBYWANIE DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek
Numer konta bankowego 20801900002005800614560009
tytułem: imię i nazwisko dziecka, oddział, miesiąc i rok
(np. Jan Kowalski, gr. 0a, wrzesień 2017 r.)

Prosimy o dokonywanie wpłat do połowy następnego miesiąca.

 

Dodane 09.2017
 


Informacja dla rodziców uczniów klas III gimnazjum


Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi uczniów
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dysleksja, dysgrafia, dysortografia) nie jest konieczne aktualizowanie opinii psychologicznej, wydanej w szkole podstawowej. Opinia ta jest aktualna na każdym etapie kształcenia i daje możliwość przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

Rodzicie, którzy nie chcą, aby ich dzieci korzystały z udogodnień egzaminacyjnych,
powinni złożyć pisemną rezygnację do dyrektora szkoły.

Jeśli posiadają Państwo opinię dziecka zawierającą zalecenia egzaminacyjne, a nie dostarczyliście jej jeszcze do szkoły to należy to uczynić do 15 października 2017 roku.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym.

Dodane 09.2017
 


  


List Rady Rodziców
 

Podsumowanie osiągnięć i plany.

WIĘCEJ>>

Dodane 21.01.2017
 


 

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest w rodzinie,
w której na utrzymaniu jest co najmniej trójka dzieci.

WIĘCEJ>>

Dodane 25.06.2014


Copyright © 2002-2018 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejówku