Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Idzikowskiego 2a
05-070 SULEJÓWEK
tel/fax 783-35-57
              783-35-58
sulzs1@wp.pl

 Strona główna

Kalendarz

Kronika

Galeria

 

Patron

 

Józef Klemens Piłsudski

Pierwszy Marszałek Polski

pseudonimy: Wiktor, Mieczysław, Ziuk

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 w Zułowie niedaleko Podbrodzia na Wileńszczyźnie w starej rodzinie szlacheckiej. Matka Ziuka, Maria z Billewiczów Piłsudska, była gorącą patriotką. Z jej ust słyszał synek pierwsze opowieści związane z historią Polski i własnej rodziny. Ojciec jego Józef Wincenty Piłsudski był komisarzem Rządu Narodowego w czasie Powstania 1863 roku. Młody Ziuk - jak nazywano go w domu rodzinnym - wychowywał się wraz z pięcioma braćmi i czterema siostrami na wsi. Do najbardziej wzruszających pamiątek z okresu dzieciństwa Ziuka należy gazetka "Gołąb Zułowski" pisana ręcznie przez Józefa Piłsudskiego i jego braci. "Sielankowe" dzieciństwo kończy się z chwilą przenosin rodziny Piłsudskich do Wilna. W wieku 10 lat młody Józef wstąpił do rosyjskiego I gimnazjum wileńskiego mieszczącego się w gmachu uniwersyteckim. 26 czerwca 1867 dostał świadectwo dojrzałości nr 995. W sierpniu 1885 zapisał się na studia medyczne w Charkowie. Wkrótce został wydalony z uniwersytetu za udział w rozruchach studenckich i wrócił do Wilna. W 1887 został wmieszany w przygotowywany przez rewolucjonistów rosyjskich spisek na życie cara Aleksandra III. Władze aresztowały go i skazały na 5 lat zsyłki na Syberię, początkowo do Kiryńska nad Leną potem do Tunki. W 1892 r. Piłsudski wrócił na ziemie polskie i brał udział w tworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 1894 redagował i drukował pismo "Robotnik" pod pseudonimem "Wiktor". W tym czasie ożenił się z Marią Juszkiewiczową z Koplewskich. Po ośmioletniej pracy podziemnej został w 1900 roku aresztowany i osadzony przez Rosjan w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej przeznaczonym dla więźniów politycznych. Symulując obłęd, zmusił władze do przeniesienia go do szpitala św. Mikołaja w Petersburgu skąd zbiegł w 1901. W tej ucieczce pomógł mu lekarz Władysław Mazurkiewicz. Osiadłszy w Krakowie, brał udział w życiu politycznym Galicji, krzewiąc myśl walki zbrojnej z caratem. Gdy w 1906 roku w Polskiej Partii Socjalistycznej wziął górę kierunek, wrogi dążeniom niepodległościowym został przywódcą "Frakcji Rewolucyjnej" Podczas I wojny światowej organizował oddziały zbrojne - zalążek przyszłej armii polskiej. Po utworzeniu Legionów objął dowództwo nad pierwszą brygadą i na jej czele stoczył z rosjanami kilkadziesiąt bitew, potyczek i utarczek. Równocześnie zaczął tworzyć niezależnie od Legionów tajne wojsko niepodległościowe - Polską Organizację Wojskową. Narażony na ustawiczne starcia z władzami państw centralnych w lipcu 1916 podał się do dymisji z dowództwa I Brygady Legionów. 5 listopada 1916 został członkiem Tymczasowej Rady Stanu. Gdy na porządek dzienny weszła sprawa przysięgi legionistów na braterstwo broni z Niemcami, Piłsudski sprzeciwił się jej. 20 lipca 1917 został przez władze niemieckie uwięziony i osadzony w twierdzy w Magdeburgu. Przebywał tam do listopada 1918. W tym czasie urodziła się Piłsudskiemu pierwsza córka Wanda ze związku z Aleksandrą Szczerbińską - towarzyszką życia Komendanta jeszcze sprzed I wojny. Dwa lata później przyszła na świat druga córka - Jadwiga. W listopadzie 1918 r. w Warszawie Piłsudski objął urząd Naczelnika Państwa. W latach 1919-1920 skupił się na obronie zdobytej prze Polskę niepodległości. Jako Naczelny Wódz wojsk polskich przeprowadził Piłsudski zwycięską wojnę z bolszewicką Rosja, kończąc walkę pokojem w Rydze. Od 1920 r. był marszałkiem Polski. W 1925 r. po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta złożył urząd Naczelnika Państwa a w następnym roku zrezygnował ze wszystkich funkcji wojskowych i zamieszkał w Sulejówku pod Warszawą razem z córkami i żoną Aleksandrą, którą poślubił w 1921 r. po śmierci Marii Piłsudskiej. W maju 1926 r. dokonał zamachu wojskowego i przejął władzę, zmuszając do ustąpienia z urzędu prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. Od tej chwili wywierał decydujący wpływ na wszystkie ważniejsze zagadnienia polityczne w Polsce. Wiosną 1935 r. u mającego od wielu lat kłopoty ze zdrowiem Marszałka stwierdzono raka wątroby. 12 maja 1935 roku Józef Piłsudski zmarł. Pogrzeb Piłsudskiego stał się żałobną manifestacją całego społeczeństwa Ciało Jego złożono na Wawelu (18 maja 1935) początkowo w krypcie św. Leonarda, potem w specjalnie na ten cel przygotowanej krypcie pod wieżą "Srebrnych dzwonów", serce zaś - zgodnie z Jego ostatnią wolą - spoczęło obok ciała Jego matki na cmentarzu wileńskim "na Rossie".    

   

Copyright © 2002-2018 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejówku