Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Idzikowskiego 2a
05-070 SULEJÓWEK
tel/fax 783-35-57
              783-35-58
sulzs1@wp.pl

 Strona główna

Kalendarz

Kronika

Galeria

 

Dokumentacja dla nauczyciela

Karta wycieczki

WIĘCEJ » docx
 

Dziennik zajęć z art. 42 KN

WIĘCEJ » docx
 

Karta dziecka oddziału przedszkolnego

WIĘCEJ » docx
   

Karta ucznia klas 1-3 SP

WIĘCEJ » docx
   

Karta ucznia klas 4-6 SP

WIĘCEJ » docx
   

Karta ucznia klas 1-3 GIM

WIĘCEJ » docx
   

Karta wyjazdu na zawody sportowe

WIĘCEJ » docx
   

Dziennik elektroniczny

 
    

www.synergia.librus.pl

 
    

Telefony kontaktowe

WIĘCEJ » docx
   
   

Dokumenty dotyczące zdiagnozowania dziecka w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

   

Szkoła Podstawowa klasy 1-3

 
   

Opinia o uczniu

WIĘCEJ » docx

Zgoda na badanie

WIĘCEJ » docx
   

Szkoła Podstawowa klasy 4-6

 

Opinia o uczniu-wypełnia wychowawca

WIĘCEJ » docx

Opinia dla dyslektyka-wypełnia naucz. j. pol.

WIĘCEJ » docx

Zgoda na badanie

WIĘCEJ » docx

Podanie o badanie-wypełnia rodzic

WIĘCEJ » docx
   

Gimnazjum klasy 1-3

 

Podanie kierujące na badania wypełnia nauczyciel
(jeśli sam kieruje do PPP)

WIĘCEJ » docx

Opinia o uczniu-wypełnia wychowawca

WIĘCEJ » docx

Opinia dla dyslektyka-wypełnia naucz. j. pol.

WIĘCEJ » docx

Zgoda na badanie

WIĘCEJ » docx

Deklaracja rodziców

WIĘCEJ » docx

Podanie o badanie-druki wypełniają rodzice

WIĘCEJ » docx
   
 

 

Copyright © 2002-2018 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejówku