Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Idzikowskiego 2a
05-070 SULEJÓWEK
tel/fax 783-35-57
              783-35-58
sulzs1@wp.pl

 Strona główna

Kalendarz

Kronika

Galeria

 

Świetlica

 

 Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne.

   W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.

   Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Rodzice po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.

   

GODZINY PRACY ŚWIETLICY DZIENNEJ

Dzień

Godziny

Poniedziałek

700 - 1700

Wtorek

700 - 1700

Środa

700 - 1700

Czwartek

700 - 1700

Piątek

700 - 1700

 


 

 

   

Karta zapisu do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2017/2018
 

Kartę można pobrać w świetlicy lub na stronie szkolnej.
Wypełnione wnioski należy składać w świetlicy do 31.05.2017 
 

 Karta zapisu WIĘCEJ >>

   

Copyright © 2002-2018 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejówku